จดทะเบียนบริษัทถนนแจ้งวัฒนะ

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทถนนแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ (อักษรโรมัน: Thanon Chaeng Watthana) เป็นถนนสายหนึ่งในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เขตหลักสี่ และเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนบริษัทถนนแจ้งวัฒนะ,รับจดทะเบียนบริษัทถนนแจ้งวัฒนะ,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนแจ้งวัฒนะ,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนแจ้งวัฒนะ,ทะเบียนบริษัทย่านถนนแจ้งวัฒนะ,ทะเบียนธุรกิจถนนแจ้งวัฒนะ,รับตรวจบัญชีถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายชลอ แจ้งวัฒนะ อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางกรุงเทพที่ 2 กรมทางหลวง ซึ่งเป็นนายช่างที่ควบคุมการก่อสร้างถนนสายนี้  โดยได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ถนนแจ้งวัฒนะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงท่าเรือปากเกร็ด-ทางแยกปากเกร็ด ช่วงทางแยกปากเกร็ด-คลองประปา และช่วงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ-คลองประปา บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม […]