จดทะเบียนบริษัทนอร์ธปาร์ค

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทนอร์ธปาร์ค จดทะเบียนบริษัทนอร์ธปาร์ค ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาการเริ่มต้นทำธุรกิจ อย่างครบวงจร จดทะเบียนบริษัทนอร์ธปาร์ค จดทะเบียนบริษัทนอร์ธปาร์ค,รับจดทะเบียนบริษัทนอร์ธปาร์ค,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ธปาร์ค,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ธปาร์ค,ทะเบียนบริษัทย่านนอร์ธปาร์ค,ทะเบียนธุรกิจนอร์ธปาร์ค,รับตรวจบัญชีนอร์ธปาร์ค,วางระบบบัญชีนอร์ธปาร์ค บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) […]

จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติตต่อกับแขวงดอนเมือง (เขตดอนเมือง) มีคลองตาอูฐ (ไผ่เขียว) เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงดอนเมือง (เขตดอนเมือง) และแขวงตลาดบางเขน (เขตหลักสี่) มีคลองเปรมประชากรเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงลาดยาว (เขตจตุจักร) มีคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางเขน ตำบลท่าทราย (อำเภอเมืองนนทบุรี) ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ (อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง,รับจดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดแขวงทุ่งสองห้อง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดแขวงทุ่งสองห้อง,ทะเบียนบริษัทย่านแขวงทุ่งสองห้อง,ทะเบียนธุรกิจแขวงทุ่งสองห้อง,รับตรวจบัญชีแขวงทุ่งสองห้อง,วางระบบบัญชีแขวงทุ่งสองห้อง,จดทะเบียนบริษัททุ่งสองห้อง,รับจดทะเบียนบริษัททุ่งสองห้อง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสองห้อง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสองห้อง,ทะเบียนบริษัทย่านทุ่งสองห้อง,ทะเบียนธุรกิจทุ่งสองห้อง,รับตรวจบัญชีทุ่งสองห้อง,วางระบบบัญชีทุ่งสองห้อง, บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ […]

จดทะเบียนบริษัทซอยชินเขต

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทซอยชินเขต จดทะเบียนบริษัทซอยชินเขต ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาการเริ่มต้นทำธุรกิจ อย่างครบวงจร จดทะเบียนบริษัทซอยชินเขต จดทะเบียนบริษัทซอยชินเขต,รับจดทะเบียนบริษัทซอยชินเขต,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดซอยชินเขต,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดซอยชินเขต,ทะเบียนบริษัทย่านซอยชินเขต,ทะเบียนธุรกิจซอยชินเขต,รับตรวจบัญชีซอยชินเขต,วางระบบบัญชีซอยชินเขต, บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) […]

จดทะเบียนบริษัทพงษ์เพชร

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทพงษ์เพชร แยกพงษ์เพชร (อังกฤษ: Phong Phet Intersection) เป็นสี่แยกจุดตัดระหว่างถนนงามวงศ์วานกับถนนประชาชื่น ในเขตตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทพงษ์เพชร,รับจดทะเบียนบริษัทพงษ์เพชร,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เพชร,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์เพชร,ทะเบียนบริษัทย่านพงษ์เพชร,ทะเบียนธุรกิจพงษ์เพชร,รับตรวจบัญชีพงษ์เพชร,วางระบบบัญชีพงษ์เพชร,จดทะเบียนบริษัทแยกพงษ์เพชร,รับจดทะเบียนบริษัทแยกพงษ์เพชร,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดแยกพงษ์เพชร,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดแยกพงษ์เพชร,ทะเบียนบริษัทย่านแยกพงษ์เพชร,ทะเบียนธุรกิจแยกพงษ์เพชร,รับตรวจบัญชีแยกพงษ์เพชร,วางระบบบัญชีแยกพงษ์เพชร รูปแบบของทางแยก สะพานข้ามทางแยกในแนวถนนงามวงศ์วาน ถนนระดับดินของถนนประชาชื่น ถนนระดับดินผ่านตลอดของถนนทุกสายเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนที่อยู่ติดกัน สัญญาณไฟจราจรของรถในถนนระดับดินที่ต้องการตรงไปและเลี้ยวขวา บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน […]

จดทะเบียนบริษัทถนนงามวงศ์วาน

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทถนนงามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 เริ่มต้นบนถนนพหลโยธินและต่อเนื่องจากถนนประเสริฐมนูกิจ ที่แยกเกษตร ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกไปตามถนนงามวงศ์วาน ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงกรุงเทพ มีเส้นทางผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิตที่แยกบางเขน ข้ามจุดตัดทางรถไฟสายเหนือ ข้ามจุดตัดถนนกำแพงเพชร 6 ที่แยกบางเขน 2 ข้ามคลองเปรมประชากร จากนั้นเส้นทางจะอยู่ในเขตควบคุมของกรุงเทพมหานคร ข้ามคลองบางเขนเข้าสู่เขตหลักสี่ ข้ามคลองประปาเข้าสู่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แล้วตัดกับถนนประชาชื่น ที่แยกพงษ์เพชร จากนั้นเส้นทางจะอยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี ไปตัดกับทางพิเศษศรีรัช แล้วไปสิ้นสุดบนถนนติวานนท์และต่อเนื่องกับถนนรัตนาธิเบศร์ ที่แยกแคราย ในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  จดทะเบียนบริษัทถนนงามวงศ์วาน,รับจดทะเบียนบริษัทถนนงามวงศ์วาน,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนงามวงศ์วาน,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนงามวงศ์วาน,ทะเบียนบริษัทย่านถนนงามวงศ์วาน,ทะเบียนธุรกิจถนนงามวงศ์วาน,รับตรวจบัญชีถนนงามวงศ์วาน,วางระบบบัญชีถนนงามวงศ์วาน บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม […]

จดทะเบียนบริษัทซอยสามัคคี

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทซอยสามัคคี ถนนสามัคคี(ซอยสามัคคี) (อักษรโรมัน: Thanon Samakkhi) เป็นถนนที่อยู่ในเขตตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีแนวสายทางเริ่มจากถนนติวานนท์ที่ทางแยกสามัคคี ไปทางทิศตะวันออก ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ถนนประชานิเวศน์ 3 ลอดใต้ทางพิเศษศรีรัช จากนั้นยังคงไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนประชาชื่น เป็นถนนขนาด 2 เลนสวนทางกัน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จดทะเบียนบริษัทซอยสามัคคี,รับจดทะเบียนบริษัทซอยสามัคคี,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดซอยสามัคคี,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดซอยสามัคคี,ทะเบียนบริษัทย่านซอยสามัคคี,ทะเบียนธุรกิจซอยสามัคคี,รับตรวจบัญชีซอยสามัคคี,วางระบบบัญชีซอยสามัคคี บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น […]

จดทะเบียนบริษัทถนนติวานนท์

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทถนนติวานนท์ ถนนติวานนท์ (อังกฤษ: Thanon Tiwanon) เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี เดิมถนนนี้เรียกว่า “ทางหลวงแผ่นดินสายนนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี” ต่อมารัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตั้งชื่อว่า “ถนนติวานนท์” ตามประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นเกียรติแก่ขุนชิตชาญตรวจ (เชี่ยวชาญ ช. ติวานนท์) อดีตนายช่างกำกับการเขตการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง ช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเป็นเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงนนทบุรี ส่วนช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นเขตควบคุมของหมวดทางหลวงปทุมธานี แขวงทางหลวงปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทถนนติวานนท์,รับจดทะเบียนบริษัทถนนติวานนท์,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนติวานนท์,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนติวานนท์,ทะเบียนบริษัทย่านถนนติวานนท์,ทะเบียนธุรกิจถนนติวานนท์,รับตรวจบัญชีถนนติวานนท์,วางระบบบัญชีถนนติวานนท์ บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ […]

จดทะเบียนบริษัทถนนรัตนาธิเบศร์

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 สายแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์–ต่างระดับบางใหญ่ เป็นทางหลวงแผ่นดินในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมถนนสองสายต่อเนื่องกัน ได้แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนงามวงศ์วาน ทางหลวงสายนี้ช่วงที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะอยู่ในเขตควบคุมของกรุงเทพมหานครและแขวงทางหลวงกรุงเทพ ส่วนช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีจะอยู่ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี โดยสองหน่วยงานหลังเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ จดทะเบียนบริษัทถนนรัตนาธิเบศร์,รับจดทะเบียนบริษัทถนนรัตนาธิเบศร์,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนรัตนาธิเบศร์,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนรัตนาธิเบศร์,ทะเบียนบริษัทย่านถนนรัตนาธิเบศร์,ทะเบียนธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร์,รับตรวจบัญชีถนนรัตนาธิเบศร์,วางระบบบัญชีถนนรัตนาธิเบศร์ บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน […]

จดทะเบียนบริษัทแคราย

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทแคราย แยกแคราย (อังกฤษ: Khae Rai Intersection) เป็นทางแยกจุดตัดระหว่างถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนงามวงศ์วาน ในท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การจราจรบริเวณทางแยกนี้จะติดขัดมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วน จดทะเบียนบริษัทแคราย,รับจดทะเบียนบริษัทแคราย,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดแคราย,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดแคราย,ทะเบียนบริษัทย่านแคราย,ทะเบียนธุรกิจแคราย,รับตรวจบัญชีแคราย,วางระบบบัญชีแคราย,จดทะเบียนบริษัทแยกแคราย,รับจดทะเบียนบริษัทแยกแคราย,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดแยกแคราย,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดแยกแคราย,ทะเบียนบริษัทย่านแยกแคราย,ทะเบียนธุรกิจแยกแคราย,รับตรวจบัญชีแยกแคราย,วางระบบบัญชีแยกแคราย บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน […]

จดทะเบียนบริษัทคลองประปา

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทคลองประปา คลองประปา เป็นคลองขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเห็นว่าในขณะนั้นประชาชนทั่วไปยังคงใช้น้ำที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง น้ำทะเลจะเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ดำเนินการโดยเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาล ในระยะแรกได้กั้นแม่น้ำน้อย หรือคลองเชียงรากในปัจจุบันกักน้ำไว้ เรียกว่าคลองขัง แล้วขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดสำแลที่น้ำทะเลขึ้นไปไม่ถึง เข้ามาที่คลองขัง จากนั้นจึงขุดคลองอ้อมไปออกคลองบ้านพร้าวให้เรือสัญจรได้ ขุดคลองบางหลวงหัวป่า และคลองบางสิงห์ ไปเชื่อมกับคลองระพีพัฒน์และคลองเปรมประชากร รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาที่คลองขัง [1] คลองขังมีความยาวยาว 8 กิโลเมตร กว้าง 60–100 เมตร ลึกตั้งแต่ 2–6 เมตร ใช้ผลิตน้ำประปาในตอนเริ่มแรก จดทะเบียนบริษัทคลองประปา,รับจดทะเบียนบริษัทคลองประปา,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองประปา,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองประปา,ทะเบียนบริษัทย่านคลองประปา,ทะเบียนธุรกิจคลองประปา,รับตรวจบัญชีคลองประปา,วางระบบบัญชีคลองประปา บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ […]