จดทะเบียนบริษัทสะพานนวลฉวี

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทสะพานนวลฉวี สะพานนนทบุรี (อังกฤษ: Nonthaburi Bridge) หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า สะพานนวลฉวี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เข้ากับตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานแรก ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันสะพานนี้มีอายุกว่า 50 ปีแล้ว ที่เรียกกันว่าสะพาน นวลฉวี เพราะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม นวลฉวี เมื่อปี พ.ศ. 2502 จดทะเบียนบริษัทสะพานนวลฉวี,รับจดทะเบียนบริษัทสะพานนวลฉวี,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดสะพานนวลฉวี,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดสะพานนวลฉวี,ทะเบียนบริษัทย่านสะพานนวลฉวี,ทะเบียนธุรกิจสะพานนวลฉวี,รับตรวจบัญชีสะพานนวลฉวี,จดทะเบียนบริษัทสะพานนนทบุรี,รับจดทะเบียนบริษัทสะพานนนทบุรี,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดสะพานนนทบุรี,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดสะพานนนทบุรี,ทะเบียนบริษัทย่านสะพานนนทบุรี,ทะเบียนธุรกิจสะพานนนทบุรี,รับตรวจบัญชีสะพานนนทบุรี บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนธุรกิจ […]