จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง

Posted on Posted in Uncategorized
Accounting and tax for your business in Thailand.

จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง

แขวงทุ่งสองห้องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติตต่อกับแขวงดอนเมือง (เขตดอนเมือง) มีคลองตาอูฐ (ไผ่เขียว) เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงดอนเมือง (เขตดอนเมือง) และแขวงตลาดบางเขน (เขตหลักสี่) มีคลองเปรมประชากรเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงลาดยาว (เขตจตุจักร) มีคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางเขน ตำบลท่าทราย (อำเภอเมืองนนทบุรี) ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ (อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต

จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง,รับจดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดแขวงทุ่งสองห้อง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดแขวงทุ่งสองห้อง,ทะเบียนบริษัทย่านแขวงทุ่งสองห้อง,ทะเบียนธุรกิจแขวงทุ่งสองห้อง,รับตรวจบัญชีแขวงทุ่งสองห้อง,วางระบบบัญชีแขวงทุ่งสองห้อง,จดทะเบียนบริษัททุ่งสองห้อง,รับจดทะเบียนบริษัททุ่งสองห้อง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสองห้อง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสองห้อง,ทะเบียนบริษัทย่านทุ่งสองห้อง,ทะเบียนธุรกิจทุ่งสองห้อง,รับตรวจบัญชีทุ่งสองห้อง,วางระบบบัญชีทุ่งสองห้อง,

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน)
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนสมาคม
รับจดทะเบียนมูลนิธิ

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การเลือกจดทะเบียนธุรกิจ สามรถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้

  • จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้ง 1 คน
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
  • จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
  • จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 15 คน

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี วางระบบบัญชี

หุ้นส่วน Inter Pro Accounting

บริษัทเราเกิดมาจากการร่วมทุนกับผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (นาย ยุทธนา รักชลธี) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการทางด้านบัญชีในย่านมีนบุรี และกิจการดังกล่าวมีการร่วมทุนกับต่างชาติ (ร่วมทุนกับ บริษัท GREENPRO CAPITAL CORP. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดรองตราสารทุน หรือตลาด OTC  (OTCQB: GRNQ)  ในสหรัฐอเมริกา)

Tel:061-916-3555

Accounting and tax for your business in Thailand.