จดทะเบียนบริษัทตำบลบางหลวง

Posted on Posted in Uncategorized
Accounting and tax for your business in Thailand.

จดทะเบียนบริษัทตำบลบางหลวง

จดทะเบียนบริษัทตำบลบางหลวง ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาการเริ่มต้นทำธุรกิจ อย่างครบวงจร จดทะเบียนบริษัทตำบลบางหลวง
จดทะเบียนบริษัทตำบลบางหลวง,รับจดทะเบียนบริษัทตำบลบางหลวง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดตำบลบางหลวง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดตำบลบางหลวง,ทะเบียนบริษัทย่านตำบลบางหลวง,ทะเบียนธุรกิจตำบลบางหลวง,รับตรวจบัญชีตำบลบางหลวง,จดทะเบียนบริษัทบางหลวง,รับจดทะเบียนบริษัทบางหลวง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดบางหลวง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดบางหลวง,ทะเบียนบริษัทย่านบางหลวง,ทะเบียนธุรกิจบางหลวง,รับตรวจบัญชีบางหลวง,

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน)
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนสมาคม
รับจดทะเบียนมูลนิธิ

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การเลือกจดทะเบียนธุรกิจ สามรถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้

 • จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้ง 1 คน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 15 คน

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี วางระบบบัญชี

หุ้นส่วน Inter Pro Accounting

บริษัทเราเกิดมาจากการร่วมทุนกับผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (นาย ยุทธนา รักชลธี) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการทางด้านบัญชีในย่านมีนบุรี และกิจการดังกล่าวมีการร่วมทุนกับต่างชาติ (ร่วมทุนกับ บริษัท GREENPRO CAPITAL CORP. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดรองตราสารทุน หรือตลาด OTC  (OTCQB: GRNQ)  ในสหรัฐอเมริกา)

Tel:061-916-3555

Accounting and tax for your business in Thailand.

จดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี

Posted on Posted in Uncategorized
Accounting and tax for your business in Thailand.

จดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี

เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี เป็นเทศบาลตำบลบางกะดี จดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี,รับจดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดตำบลบางกะดี,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดตำบลบางกะดี,ทะเบียนบริษัทย่านตำบลบางกะดี,ทะเบียนธุรกิจตำบลบางกะดี,รับตรวจบัญชีตำบลบางกะดีจดทะเบียนบริษัทบางกะดี,รับจดทะเบียนบริษัทบางกะดี,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกะดี,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกะดี,ทะเบียนบริษัทย่านบางกะดี,ทะเบียนธุรกิจบางกะดี,รับตรวจบัญชีบางกะดี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2546 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอน 108 ก วันที่ 31 ตุลาคม  2546  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546

ตำบลบางกะดี ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางกะดีทั้งตำบลจำนวน 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 8.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านกลาง (คลองเชียงราก) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางพูน (คลองประปา) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางขะแยง, ตำบลบางเดื่อ, ตำบลบางหลวง, ตำบลบ้างฉาง (แม่น้ำเจ้าพระยา) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ตำบลห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน)
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนสมาคม
รับจดทะเบียนมูลนิธิ

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การเลือกจดทะเบียนธุรกิจ สามรถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้

 • จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้ง 1 คน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 15 คน

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี วางระบบบัญชี

หุ้นส่วน Inter Pro Accounting

บริษัทเราเกิดมาจากการร่วมทุนกับผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (นาย ยุทธนา รักชลธี) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการทางด้านบัญชีในย่านมีนบุรี และกิจการดังกล่าวมีการร่วมทุนกับต่างชาติ (ร่วมทุนกับ บริษัท GREENPRO CAPITAL CORP. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดรองตราสารทุน หรือตลาด OTC  (OTCQB: GRNQ)  ในสหรัฐอเมริกา)

Tel:061-916-3555

Accounting and tax for your business in Thailand.