จดทะเบียนบริษัทวัดปรมัยยิกาวาส

Posted on Posted in สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทวัดปรมัยยิกาวาส วัดปรมัยยิกาวาส [ปอ-ระ-ไม-ยิ-กา-วาด] เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดปรมัยยิกาวาสเป็นวัดโบราณ น่าจะสร้างหลังจากพระเจ้าท้ายสระโปรดให้ขุดคลอง เมื่อ พ.ศ. 2264 ชาวเรือเรียก วัดปากอ่าว จนปี พ.ศ. 2307 พม่าบุกยึดเมืองนนทบุรี กลายเป็นวัดร้างเมื่อปี พ.ศ. 2317 ชาวมอญที่อพยพมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ คนมอญเรียกว่า “เภี่ยมู้เกี้ยเติ้ง” จดทะเบียนบริษัทวัดปรมัยยิกาวาส,รับจดทะเบียนบริษัทวัดปรมัยยิกาวาส,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดวัดปรมัยยิกาวาส,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดวัดปรมัยยิกาวาส,ทะเบียนบริษัทย่านวัดปรมัยยิกาวาส,ทะเบียนธุรกิจวัดปรมัยยิกาวาส,รับตรวจบัญชีวัดปรมัยยิกาวาส,วางระบบบัญชีวัดปรมัยยิกาวาส บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม […]