จดทะเบียนบริษัทวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

Posted on Posted in สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ฯ 4 ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ฯ ตำบลบางศรีเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นโทที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2390 เพื่ออุทิศถวายแด่พระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระราชชนนี (แต่มาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีการผสมผสานศิลปะจีนตามพระราชนิยมไว้ในการก่อสร้างด้วย เช่น พระอุโบสถหลังคามุงกระเบื้องแบบจีน โดยมีจิตรกรรมฝาผนัง บานประตูและหน้าต่างเขียนลายทองรดน้ำ ส่วนพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ มีพระนามว่า “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา” นอกจากนี้ยังมีอาคารที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น พระวิหารหลวง (วิหารพระศิลาขาว) พระเจดีย์ทรงกลม (แบบลังกา) ศาลาการเปรียญหลวง กำแพงใบเสมาและป้อมปราการทั้งสี่มุมรอบวัด จดทะเบียนบริษัทวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร,รับจดทะเบียนบริษัทวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร,ทะเบียนบริษัทย่านวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร,ทะเบียนธุรกิจวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร,รับตรวจบัญชีวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร,วางระบบบัญชีวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร   บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท […]