จดทะเบียนบริษัทสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

Posted on Posted in สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 11 ตั้งอยู่ที่หนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด มีเนื้อที่ 109 ไร่ เป็นพื้นดิน 40 ไร่ พื้นน้ำ 69 ไร่ สมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2536 หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลนครปากเกร็ด ต้นไม้ประจำสวน คือ ประดู่บ้าน จดทะเบียนบริษัทสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์,รับจดทะเบียนบริษัทสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์,ทะเบียนบริษัทย่านสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์,ทะเบียนธุรกิจสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์,รับตรวจบัญชีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์,วางระบบบัญชีวัดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บริการจดทะเบียนธุรกิจ […]