สำนักงานให้เช่า

Inter Pro Accounting บริการให้เช่าสำนักงานสำหรับจดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้ทำงานได้ เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

สำนักงานให้เช่าจดทะเบียนบริษัท พร้อมพื้นที่ส่วนตัวในการทำงาน ใช้รับรองลูกค้า หรือตั้งสำนักงาน สิ่งอำนวยความครบครัน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ฯลฯ

หุ้นส่วน Inter Pro Accounting

บริษัทเราเกิดมาจากการร่วมทุนกับผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (นาย ยุทธนา รักชลธี) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการทางด้านบัญชีในย่านมีนบุรี เป็นธุรกิจสำนักงานบัญชีที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ และมีลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการงานด้านบัญชีมากที่สุด

Tel:084-667-2455 , Tel:083-130-6935