ซื้อ – ขาย ธุรกิจ

รับประเมินราคาธุรกิจ

1. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน
2. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อตั้งสำรองหนี้
3. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะของบริษัทมหาชน
4. ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของกรมการประกันภัย
5. ประเมินราคาทรัพย์สินกองทุนสำรองขั้นที่ 2 ให้กับสถาบันการเงิน
6. ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
7. ประเมินราคาเพื่อการบันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
8. ประเมินราคาหุ้นหรือประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน
9. ประเมินราคาทรัพย์สินของกิจการเพื่อการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เป็นผู้รับรองหลักประกัน
10.บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

หุ้นส่วน Inter Pro Accounting

บริษัทเราเกิดมาจากการร่วมทุนกับผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (นาย ยุทธนา รักชลธี) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการทางด้านบัญชีในย่านมีนบุรี เป็นธุรกิจสำนักงานบัญชีที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ และมีลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการงานด้านบัญชีมากที่สุด

Tel:084-667-2455 , Tel:083-130-6935